choose language
kurumsal > kalite
 
 
  Tarihçe
  Misyon - Vizyon
ok   Ödüllerimiz
ok   Kalite
ok   Sertifikalarımız
  Çevre
ok   Şirket Haberleri
ok   Basın Odası
  İnsan Kaynakları
     
  Anasayfaya Dön

      Organize  Sanayi  Bölgesi 
      Lacivert Cadde  No:13/B 16159
      BURSA 
      +90 224 241 00 51

 
 

Kalite Politikası

Müşteri odaklılık ve sürekli gelişim prensibine dayalı olarak kalite, maliyet ve süre hedeflerine ulaşabilmektir.

Müşteri Odaklık

Müşteri taleplerini iyi tanımlamak,
Öngörülen kalite,maliyet ve süre hedeflerine uyum.

Çalışanların Memnuniyeti

Çalışanların kalifikasyonunu ve performansını artıracak eğitim imkanlarını sağlamak,
Huzurlu,sağlıklı ve verimli iş ortamı yaratmak,
Personel fikirlerinden yararlanarak motivasyonu en üst düzeyde tutmak,
Firma içi ve dışı iletişimi güçlendirmek.

Sürekli Gelişime Açık Olmak

Tüm hedefleri sürekli gelişim çerçevesinde belirlemek ve takip etmek,
Proses yaklaşımını yerleştirecek sürekli gelişimi kalıcı kılmak,
Sürekli iyileştirme ‘KAIZEN’ çalışmalarını etkinleştirmek.
Tedarikçilerimizi eğiterek sürekli gelişmelerini sağlamak ve sürekli iyileştirme çalışmalarına katmak.

Firma Ortaklarının Memnuniyeti

Firma verimliliğini artırarak,finansman gücünü yükseltmek,
Büyüme hızını artırmak,
Pazar payını ve rekabet gücünü artırmak.

Hedefimiz; ürünlerimizi kaliteli, tam zamanında ve ekonomik olarak üreterek, müşteri tatminini çalışanlarımızın mutluluğu ve işletmemizin karlılığı ile pekiştirmektir.