choose language
kurumsal > insan kaynakları
 
 
  Tarihçe
  Misyon - Vizyon
ok   Ödüllerimiz
ok   Kalite
ok   Sertifikalarımız
  Çevre
ok   Şirket Haberleri
ok   Basın Odası
  İnsan Kaynakları
      İk Politikamız
          Ücretlendirme
          Eğitim
          Sosyal Olanaklar
      Başvuru Süreci
      Başvuru Formu

      Organize  Sanayi  Bölgesi 
      Lacivert Cadde  No:13/B 16159
      BURSA 
      +90 224 241 00 51

 
 

İnsan Kaynakları Politikamız

Firmamızın işe alım süreci, “fırsat eşitliği” esasına dayanmakta ve İnsan Kaynakları Yönetmeliğimizde yer alan kriterlere göre yürütülmektedir. Başvurular; başvurunun yapıldığı pozisyona, başvuranın eğitim ve deneyimine göre öncelikle insan kaynakları departmanımız tarafından değerlendirilmekte ve olumlu bulunan adaylar ise aşağıdaki süreçlere tabi tutulmaktadır.

Firmamıza “Genel Başvuru” yapabilmenin yanı sıra, belirli fonksiyonlarda gereksinim duyduğumuz kadrolar için de aynı form kullanılarak başvuru yapılabilir.   

Adaylar değerlendirilirken başvuru formunda belirttiği, kısım, görev alanı ve unvan tercihleri dikkate alınmaktadır.

İnsan Kaynakları Grubumuz sizlerin tercihleri doğrultusunda hareket ettiğinden, başvuru formundaki bütün tercih alanlarının dikkatli ve düşünülerek doldurulması adayın yararınadır.

Yeterlik Ölçüm Testleri 

Yetkili Yardımcısı ve altı unvanlardaki pozisyonlara yapılan başvurulara ve İmalat Sanayi sektöründe 3 yılın altında deneyime sahip olup Yetkili pozisyonlarına yapılan başvurulara Yeterlik Ölçüm Testi uygulanmaktadır. Bu çerçevede başvuruları uygun bulunan adaylar, mevcut veya ileride oluşabilecek kadro gereksinimlerinde değerlendirilmek üzere açılacak Yeterlik Ölçüm Testine WEB sayfamızda yer alan Başvuru Mesaj Penceresi, SMS, telefon, e-posta yoluyla davet edilebilirler.

Başvuru tarihinden itibaren 6 ay süreyle Yeterlik Ölçüm Testine davet edilemeyen adayların başvuruları arşive alınır.