choose language
kurumsal > çevre
 
 
  Tarihçe
  Misyon - Vizyon
ok   Ödüllerimiz
ok   Kalite
ok   Sertifikalarımız
  Çevre
ok   Şirket Haberleri
ok   Basın Odası
  İnsan Kaynakları
     
  Anasayfaya Dön

      Organize  Sanayi  Bölgesi 
      Lacivert Cadde  No:13/B 16159
      BURSA 
      +90 224 241 00 51

 
 

Çevre Politikamız

Otomotiv Yan Sanayi de faaliyet gösteren İmortaş A.Ş

 • Biz enerji ve doğal kaynakların tükenebilir olduğunu ve çevrenin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğine inanıyoruz.Bu yüzden üretimin her aşamasında çevre yönetim sistemi ile uyumlu olarak politikamızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
 • İlgili çevre mevzuatı ve müşteri şartlarını karşılamak.
 • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.
 • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
 • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve tedarikçilerimize yaymak.
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek.
 • Çalışanlara, tedarikçilere ve müteahhitlere, çevre ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek.

Çevre etkenleriyle ilgili başlıca amaç ve hedeflerimiz:

 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek
 • Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak.
 • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek
 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak
 • Müteahhitlerin faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkenlerini de kontrol altında tutmak.
 • Yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmek
 • İmortaş AŞ. olarak üzerimize düşen her türlü görev ve fedakarlıkları yerine getirmeyi taahhüt eder ve bunu kamuoyu ile paylaşmayı görev biliriz.